top

Tehničke informacije o proizvodu

MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA

Dinara Oil Univerzal D SHPD SAE 20W-50

Dinara Oil Univerzal D SHPD SAE 20W-50 -su visokokvalitetna motorna multigradna ulja mineralne osnove iz grupe SHPD (Super Hige Performance Diesel) LONG LIFE ulja namenjena za podmazivanje dizel motora velikih snaga sa i bez turbo grupe teretnih vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije koji rade u ekstremnim uslovima rada.

Prednosti:
  • siguran rad motora u svim uslovima rada;
  • stabilna viskoznost u širokom opsegu radnih mašina;
  • ne formira naslage i taloge pa obezbeđuje dobru čistoću motora, a time i njegov duži radni vek;
  • zadovoljava produžene periode zamene ulja u skladu sa preporukama proizvođača vozila i opreme;
Nivo kvaliteta:

API CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL ; ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3; MB 228.3/MB229.1; MAN 3275, VOLVO VDS-3;
Cummins CES 20076/77/78; ALISON C-4, MACK EO-M PLUS;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
SAE 15W-40 SAE 20W-50
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,88 0,89 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ºC mm²/s 14,5-15,5 18,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 135 130 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja,COC ºC 220 230 SRPS ISO 2592
Tačka stinjavanja ºC -35 -27 SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN) mgKOH/g 14 14 SRPS ISO 3771
Primena:

Dinara Oil Univerzal D SHPD SAE 20W-50su motorna ulja namenjena za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora velike snage sa i bez turbo punjenja teretnih vozila, autobusa, poljoprivredne i građevinske mehanizacije koji rade u teškim radnim uslovima i pri velikim opterećenjima. Zadovoljava zahteve za podmazivanje motora EURO2 i većine motora generacije EURO3 sa produženim intervalima zamene.
Zamena ulja se vrši prema preporuci proizvođača vozila, a uobičajna preporuka je 20.000 - 25.000 km.

Skladištenje:

Dinara Oil Univerzal D SHPD SAE 20W-50 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
    x 2 kom x x x