top

Tehničke informacije o proizvodu

MOTORNO ULJE ZA DVOTAKTNE MOTORE

Dvotaktol motornih testera

Dvotaktol motornih testera - je specijalno ulje za podmazivanje visokoperformansnih dvotaktnih motora nove generacije kao što su: STIHL, DOLMAR, HUSQVARNA, TOMOS, PARTNER-FARMER itd. Visokokvalitetno bazno ulje mineralne osnove obezbeđuje mu efikasnu primenu kod, prvenstveno vazduhom hlađenih, (odvojeno podmazivanje ili podmazivanje mešavinom) modernih STIHL - ovih 2-taktnih motora.

Prednosti:
  • odlično podmazivanje i zaštita od habanja;
  • produženje veka trajanja motora, i produžavanje potrebnog intervala njihovog servisiranja;
  • smanjenje stvaranja čađi i taloga u izduvnim sistemima;
  • dobra podnošljivost sa zaptivnim materijalima;
  • dobra mešljivost sa svim vrstama goriva;
Nivo kvaliteta:

API TC; JASO FB; SRPS ISO 6743 - 15; ISO-L-EGB;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15 ºC g/cm³ 0,880-0,890 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ºC mm²/s 12,3 SRPS ISO 3104
Tačka paljenja,COC ºC 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -20 SRPS ISO 3016
Primena:

Dvotaktol motornih testera se preporučuje za podmazivanje prvenstveno vazduhom hlađenih, modernih STIHL-ovih dvotaktnih motora, u svim klimatskim uslovima. Obezbeđuje dobre radne karakteristike motora u dugim periodima rada, odlično se meša sa gorivom. Po preporuci STIH-a meša se sa svim vrstama bezolovnih benzina - u odnosu 1:50.

Skladištenje:

Dvotaktol motornih testera čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
0,1L 1L 10L 20L 200L 1000L
x 80 kom x 15 kom x 2 kom   x x