top

Tehničke informacije o proizvodu

MOTORNO ULJE ZA DVOTAKTNE MOTORE

Dvotaktol Super Sint

Dvotaktol Super Sint - je polusintetičko ulje namenjeno za podmazivanje dvotaktnih motora skutera i mopeda, motocikala Piaggio, Suzuki, Honda i dr.

Prednosti:
  • potpuno i trenutno mešanje sa gorivom;
  • kontrolisano sagorevanje;
  • dobro podmazivanje sklopova motora - obezbeđuje svođenje habanja na minimum;
  • smanjenje stvaranje taloga na svećicama;
Nivo kvaliteta:

API TC+; JASO FC, SRPS ISO 6743 - 15; ISO-L-EGD/EGC;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15 ºC g/cm³ 0,87 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ºC mm²/s 8,5-9,5 SRPS ISO 3104
Tačka paljenja,COC ºC 110 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -30 SRPS ISO 3016
Primena:

Dvotaktol Super Sint se preporučuje za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora sa vazdušnim hlađenjem skutera i mopeda sa promenljivim režimima vožnje. Takođe se preporučuje za podmazivanje dvotaktnih motora testera Husquarna, Stihl, Partner, Dolmar. Meša se sa svim vrstama benzina u odnosu koji je propisao proizvođač, a najćešće u odnosu (2 - 5 % ulja).

Skladištenje:

Dvotaktol Super Sint čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
0,1L 0,25L 0,5L 1L 200L 1000L
x 50 kom x 30 kom x 20 kom x 15 kom x 2 kom x