top

Tehničke informacije o proizvodu

MOTORNO ULJE ZA DVOTAKTNE MOTORE

Dvotaktol M

Dvotaktol M - je univerzalno mineralno motorno ulje za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora sa vazdušnim hlađenjem koji se podmazuju mešavinom goriva i ulja.

Prednosti:
  • potpuno mešanje sa gorivom;
  • visoka stabilnost proizvoda, dobro podmazivanje sklopova motora - smanjeno habanje;
  • potpuno sagorevanje, smanjenje stvaranja taloga na svećicama čime se sprečava njihovo pregorevanje;
Nivo kvaliteta:

API TC; JASO FB; SRPS ISO 6743 - 15; ISO-L-EGB;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15 ºC g/cm³ 0,88 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ºC mm²/s 9 SRPS ISO 3104
Tačka paljenja,COC ºC 200 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -20 SRPS ISO 3016
Primena:

Dvotaktol M se preporučuje za podmazivanje manjih vazdušno hlađenih dvotaktnih benzinskih motora automobila, motocikala, poljoprivredne mehanizacije, motornih testera, kosačica, gde je proizvođač propisao podmazivanje mešavinom ulja i goriva. Meša se sa svim vrstama benzina u odnosu koji je propisao proizvođač, a najčešće u odnosu 2,5 do 5 % ulja.

Skladištenje:

Dvotaktol M čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
0,1L 0,5L 1L 10L 200L 1000L
x 50 kom x 20 kom x 15 kom x 2 kom x x