top

Tehničke informacije o proizvodu

ULJE ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

Dinara Oil Traktol JD Fluid SAE 10W30

Dinara Oil Traktol JD Fluid SAE 10W30 SAE 10W30 - je mineralno traktorsko ulje (UTTO), namenjeno za podmazivanje hidraulike, transmisije i mokrih kočnica savremenih traktora srednjih i velikih snaga.

Prednosti:
  • poseduje visoku oksidacionu stabilnost, viskok indeks viskoznosti i nisku tačku tečenja;
  • odlična kompatibilnost sa svim zaptivnim materijalima;
Nivo kvaliteta:

API GL-4; JD J20A/J20C; M F M-1135/1141/1143/1145; ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2; JI CASE MS 1206/07/09; FORD M2C-86B/134D;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15 ºC g/cm³ 0,87 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ºC mm²/s 9,2-9,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 135 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -30 SRPS ISO 3016
Primena:

Dinara Oil Traktol JD Fluid SAE 10W30 SAE 10W30 se primenjuje prvenstveno za podmazivanje traktora JOHN DEERE, kao i traktora ostalih proizvodjača koji zahtevaju navedeni kvalitetni nivo.
Ne koristi se za motor.

Skladištenje:

Dinara Oil Traktol JD Fluid SAE 10W30 SAE 10W30 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
    x 2 kom   x x