top

Tehničke informacije o proizvodu

INDUSTRIJSKO ULJE - ULJE ZA PRENOS TOPLOTE

Dinara Oil Termol Oil

Dinara Oil Termol Oil -su mineralna ulja za prenos toplote dobre termičke stabilnosti, niskog pritiska pare, visoke specifične toplotne provodljivosti, malog koeficjenta ekspanzije, što uzrokuje mali porast pritiska iznad 300°C. Primenjuju se kao sredstvo za prenos toplote u zatvorenim grejnim sistemima sa i bez cirkulacije pri radnim temperaturama od -10°C do 320°C zavisno od gradacije.

Prednosti:
  • odlična termička stabilnost;
  • visoka specifična toplotna provodljivost, mali koeficjent ekspanzije;
  • mali porast pritiska iznad 300° C;
Nivo kvaliteta:

SRPS 6743-12 (L-Q) , DIN 51522;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 32 VG 100
Kinematička viskoznost na 40 ºC mm²/s 32 100 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 100 95 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja,COC ºC 210 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -25 -20 SRPS ISO 3016
Primena:

Dinara Oil Termol Oil - se primenjuje kao sredstvo za prenos toplote u zatvorenim grejnim sistemima sa i bez cirkulacije pri radnim temperaturama od -10°C do 320°C zavisno od gradacije. Koriste se kao medij u sistemima za grejanje bitumena u asfaltnim bazama, u hemijskoj industriji, farmaceutskoj, tekstilnoj i industriji gume, plastičnih masa, boja , lakova i sl.

Skladištenje:

Dinara Oil Termol Oil čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
    x   x x