top

Tehničke informacije o proizvodu

MOTORNO ULJE ZA KOMERCIJALNA I PUTNIČKA VOZILA

Dinara Oil SUPER SAE 10W, SAE 30, SAE 40, SAE 50

Dinara Oil SUPER SAE 10W, SAE 30, SAE 40, SAE 50 - su kvalitetna monogradna motorna ulja mineralne osnove za dizel i benzinske motore, transportnih vozila, građevinskih mašina, traktora i druge poljoprivredne mehanizacije.

Prednosti:
  • smanjeno habanje delova motora - siguran rad motora;
  • čist motor bez naslaga i taloga - duži radni vek motora;
Nivo kvaliteta:

API CD/SF , CCMC D2 , MIL-L 2104D, MB 228.0, MAN 270;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
SAE 10W SAE 30 SAE 40 SAE 50
Gustina na 15 ºC g/cm³ 0,87 0,88 0,89 0,90 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ºC mm²/s 6,0-7,0 11,0-12,5 14,5-15,5 18-20 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 95 95 95 90 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 210 220 230 235 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -30 -25 -20 -18 SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN) mgKOH/g min 9 min 9 min 9 min 9 SRPS ISO 3771
Primena:

DINARA OIL SUPER SAE 10W, SAE 30, SAE 40 ulja su namenjena za podmazivanje dizel motora teretnih vozila, autobusa, poljoprivredne i građevinske mehanizacije starijih konstrukcija sa i bez turbo punjenja, koji rade u umerenim i otežanim uslovima. Mogu se koristiti i za podmazivanje kompresora, lakše opterećenih reduktora i hidrauličnih uređaja gde se dozvoljava primena monogradnih motornih ulja.
DINARA OIL SUPER SAE 40 se uglavnom preporučuje za primenu u letnjim uslovima eksploatacije.
DINARA OIL SUPER SAE 50 se preporučuje za podmazivanje dizel motora starije generacije sa velikom pređenom kilometražom gde je efikasna primena ulja veće viskozitetne gradacije.

Zamena ulja se vrši prema preporuci proizvođača vozila, a uobičajna preporuka je 10 000 -15 000 km za benzinske i 8 000 -10 000 km za dizel i turbo dizel motore.

Skladištenje:

Dinara Oil SUPER SAE 10W, SAE 30, SAE 40, SAE 50 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 4L 5L 10L 20L 200L 1000L
x 15 kom x 3 kom x 3 kom x 2 kom x x x