top

Tehničke informacije o proizvodu

TEČNOST ZA SOLARNE I SISTEME CENTRALNOG GREJANJA

Dinara Oil Solar Panel Fluid 100

Dinara Oil Solar Panel Fluid 100 - je koncetrovana biorazgradiva tečnost za prenos toplote i zaštitu od mržnjenja i korozije na bazi propilen glikola. Ne sadrži štetne amine, fosfate i nitrite.

Prednosti:
  • Odlično štiti od korozije, rđe i kavitacije;
  • Dobro svojstvo prenošenja toplote, ne penuša;
  • Ne sadrži štetne aditive kao što su: nitriti, amini, fosfati;
Nivo kvaliteta:

SRPS H.Z2.010, tip II; ASTM D 3306;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 20ºC g/cm³ 1,03-1,05 SRPS EN ISO 3675
Boja - zelena Vizuelno
Tačka ključanja, min. ºC 188 SRPS H.Z8.058
Korozija metala u staklenom aparatu mg zadovoljava SRPS H.Z8.056
PH –vrednost razređen vodom 1:1 - 7,5-9,0 SRPS H.Z8.052
Tačka mržnjenja, razređen vodom 1:1 min. ºC -33 SRPS H.Z8.053
Primena:

Dinara Oil Solar Panel Fluid 100 je koncetrovana tečnost namenjena za zaštitu sistema solarnog i centralnog grejanja, kao i tehnološkog hlađenja/grejanja u prehrambenoj industriji (pivare, fabrike sokova, mlekare, hladnjače, mesare itd.).
Pre upotrebe se mora razrediti destilovanom vodom, prema odnosu iz tabele mešanja. Koncetracije ispod 25% i 75% se ne preporučuju.
 

Solarpanel fluid 100(vol) Destilovana voda Tačka mržnjenja, ºC
2 1 -50
1,5 1 -45
1 1 -33
1 1,5 -25
1 2 -17
Skladištenje:

Dinara Oil Solar Panel Fluid 100 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 220kg 1000L
    x 2 kom x x x