top

Tehničke informacije o proizvodu

ULJE ZA MEHANIČKU OBRADU METALA -
sintetičko vodorastvorno sredstvo

Sintolin 050

Sintolin 050 - je univerzalno sintetičko vodorastvorno sredstvo, hemijski i bakteriološki stabilno namenjeno za hlađenje i podmazivanje pri mehaničkoj obradi metala.

Prednosti:
  • poseduje dobre antihabajuće i antikorozione karakteristike;
  • efikasno hladi metal uz dobro ispiranje opiljaka;
  • obezbeđuje potpunu vidljivost pri obradi, visok kvalitet obrađene površine;
  • produžava vek alata;
Nivo kvaliteta:

SRPS 6743-7, ISO-L-MAH;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled emulzije   providna vizuelno
Gutina na na 20 ºC kg/m3 1050-1100 ASTM D 1298
Index refrakcije - 1,8 refraktometrom
Korozivnost Herbert test 5%em.   0/0 DIN 51360/2
Stabilnost emulzije, 24h   stabilna vizuelno
pH vrednost 5% em. - 9,5-10,5 DIN 51369
Primena:

Sintolin 050se primenjuje kao sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri operacijama obrade teško obradivih čelika (ugleničnih, niskolegiranih i visokolegiranih), livenog gvožđa, lakih i obojenih metala i njihovih legura struganjem, glodanjem, bušenjem, urezivanjem navoja i brušenjem u uslovima koje karakterišu visoke temperature, veliki otpori i visoke brzine rezanje. Pogodan je za primenu u centralnim sistemima, ne peni ni u vrlo mekoj vodi i obezbeđuje visok kvalitet obrađene površine. Radne koncetracije su 3%-5% u mešavini sa vodom.

Skladištenje:

Sintolin 050 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
    x 2 kom   x