top

Tehničke informacije o proizvodu

INDUSTRIJSKO ULJE - REDUKTORSKO ULJE

Dinara Oil Reduktol

Dinara Oil Reduktol - su visokokvalitetna reduktorska ulja za podmazivanje teško-opterećenih zupčanika, teduktora i ležaja u industriji (cementarama, željezarama, rudarstvu, industriji papira, valjaonicama, gumarskoj industriji itd.).
Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 46, VG 68,VG 100,VG 150,VG 220,VG 320,VG 460.

Prednosti:
  • odlična svojstva zaštite od habanja, kavitacije i korozije;
  • visoka oksidaciona i termička stabilnost, velika sigurnost u eksploataciji;
  • izvanredna deemulziona svojstva i svojstva sprečavanja penušanja;
  • neutralnost prema standardnim elastomerima - zaptivnim materijalima;
Nivo kvaliteta:

SRPS ISO 6743/6 (CKC/CKD), SRPS 12925-1, DIN 51517/3 AGMA 9005, USS 224,
CINCINNATI MACHINE EP gear oil;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 46 VG 68 VG 100 VG 150 VG 220 VG 320 VG 460
Kinematička viskoznost na 40 ºC mm²/s 46 68 100 150 220 320 460 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 95 95 95 90 90 90 90 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 190 220 230 230 240 240 250 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -25 -25 -20 -18 -15 -12 -10 SRPS ISO 3016
Primena:

Dinara Oil Reduktol su namenjena za podmazivanje svih vrsta zupčastih i pužnih industrijskih prenosnika koji rade u uslovima visokih udarnih opterećenja, u veoma širokom temperaturnom opsegu. Mogu se nesmetano koristti i u cirkulacionim sistemima, za podmazivanje zupčastih prenosnika, kliznih i kotrljajućih ležajeva. Preporučuju se i za podmazivanje zupčanika kranova, bagera, dizalica i alatnih mašina.

Skladištenje:

Dinara Oil Reduktol čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
    x   x x