top

Tehničke informacije o proizvodu

INDUSTRIJSKO ULJE - ODVAJAČKO SREDSTVO ZA KALUPE

Oplatol

Oplatol - je ulje za odvajanje kalupa koje se koristi u građevinarstvu za odvajanje betona od oplata ili raznih vrsta kalupa.

Prednosti:
  • sprečava lepljenje,vezivanje betona za oplatu ili kalup;
  • ostavlja veoma kvalitetnu i glatku površinu betona;
  • sprečava koroziju čeličnih kalupa;
Nivo kvaliteta:

SRPS ISO 6743-10(L-Y), Proizvođačka specifikacija.

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Kinematička viskoznost na 40 ºC mm²/s 15-32 SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC ºC 180 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -15 SRPS ISO 3016
Primena:

Oplatol se preporučuje za premazivanje oplata i kalupa u građevinarstvu da bi se dobila kvalitetna površina i obezbedilo brzo i lako odvajanje betona od oplata-kalupa. Obezbeđuje minimalno zaostajanje mehurića vazduha i sprečava koroziju kalupa. Nanosi se premazivanjem, četkom ili valjkom i prskanjem pneumatskim pištoljem. Utrošak po m² zavisi od kvaliteta površine , načina nanošenja i tipa oplate (metal,plastika ili drvo).
Očekivana pokrivna moć za metal i plastiku je 40 m², a za drvo je 15 m², Proizvodi se u različitim viskozitetnim gradacijama zavisno od konkretnih uslova primene.

Skladištenje:

Oplatol čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
    x 2 kom   x x