top

Tehničke informacije o proizvodu

MOTORNO ULJE ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE MOTOCIKALA I KOSILICA

Dinara Oil Lug Oil 4T SAE 30

Dinara Oil Lug Oil 4T SAE 30 - je visoko kvalitetno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih vazduhom hlađenih motora motocikala, kosilica i sličnih mašina koje rade pri konstantnom broju obrtaja.

Prednosti:
  • obezbeđuje odličnu zaštita motora od habanja i korozije;
  • efikasno hladi motor;
  • omogućava maksimalnu snagu motora i nizak koeficijent trenja;
Nivo kvaliteta:

API SJ; ACEA A3-02/B3;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,890 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ºC mm²/s 12,0-12,5 SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC ºC 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC - 20 SRPS ISO 3016
Primena:

Dinara Oil Lug Oil 4T SAE 30 se preporučuje za podmazivanje četvorotaktnih motora nove generacije ugrađenih u kosilice, motokultivatore, trimere i druge mašine koje konstantno rade na visokom broju obrtaja i imaju hlađenje motora sa vazduhom i uljem.

Skladištenje:

Dinara Oil Lug Oil 4T SAE 30 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
0,6L 1L 5L 10L 200L 1000L
x 20 kom x 15 kom     x x