top

Tehničke informacije o proizvodu

MAZIVA MAST - LITIJUMOVA MAST

Litol-24

Litol-24 - je višenamenska antifrikciona vodootporna litijumska maziva mast mineralne osnove. Izuzetno kvalitetna mast koja zahvaljujući svojim radnim karakteristikama ima veoma široku oblast primene, pri različitim opterećanjima, u širokom temperaturnom rasponu.

Prednosti:
  • odlična mehanička i oksidaciona stabilnost - mogućnost univerzalne primene;
  • dobra prionljivost i čvrstoća mazivog filma, što garantuje visoku sigurnost podmazivanja i dug eksploatacioni vek podmazivanih sklopova;
  • dobra reološka svojstva (dobro ponašanje u različitim temperaturnim uslovima);
  • odlična antikoroziona svojstva;
Nivo kvaliteta:

ISO 6743-9; DIN 51825; DIN 51502; SRPS B.H3.634

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled, boja - Homogena, braon mast vizuelno
NLGI konzistencija - 2 -
Tip sapuna (ugušćivača)   Li  
Penetracija na 25 ºC posle 60 ciklusa mm/10 235 SRPS ISO 2137
Tačka kapanja ºC 198 SRPS ISO 2176
Izdvajanje ulja % 9,5 DIN 51 807/1
Temperaturni interval primene ºC - 40 do + 120 (kratkotrajno do 130) -
Klasifikacija po ISO -u - L-XDCHA 3 -
Klasifikacija po DIN-u - K 3 K - 40 -
Primena:

Litol-24 maziva mast se preporučuje za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, kliznih staza, zglobova, elektromotora, mašinskih sklopova u svim industrijskim granama pri umerenim opterećenjima, brzinama i radnim temperaturama. Može se koristiti i za podmazivanje motornih vozila, građevinske i poljoprivredne mehanizacije i drugih transportnih sredstava.

Skladištenje:

Litol-24 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
0,4kg 0,8kg 4kg 5kg 15kg 17kg 180kg
x 30 kom x 8 kom x   x x x