top

Tehničke informacije o proizvodu

INDUSTRIJSKO ULJE -ULJE ZA LANCE MOTORNIH TESTERA

Dinara Oil Lancol Univerzal 100

Dinara Oil Lancol Univerzal 100 - je kvalitetno mineralno ulje namenjeno za podmazivanje lanaca motornih testera različitih proizvođača pri normalnim i teškim radnim uslovima kao što su visoke i niske spoljne temperature, sneg, voda i prašina.

Prednosti:
  • visoka sposobnost prijanjanja na metalnim kliznim površinama lanaca;
  • dobro potiskivanje vode sa metalnih površina;
  • odlična antihabajuća i i podmazujuća svojstva;
  • dobra svojstva zaštite od korozije;
Nivo kvaliteta:

ISO 6743-1 (L-AC)

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15 ºC g/cm³ 0,88 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40 ºC mm²/s 100 SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC ºC 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC max -15 SRPS ISO 3016
Primena:

Dinara Oil Lancol Univerzal 100 je ulje namenjeno za podmazivanje lanaca svih tipova motornih testera koje se koriste pri teškim uslovima rada, pri niskim i visokim temperaturama u prisustvu vode, prašine i blata. Ne sme da se koristi za pravljenje mešavine sa gorivom za pogon motornih testera - za tu svrhu koristi se ulje za dvotaktne motore.

Skladištenje:

Dinara Oil Lancol Univerzal 100 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 2L 5L 10L 20L 200L 1000L
x 15 kom x 9 kom x 3 kom x 2 kom x x x