top

Tehničke informacije o proizvodu

INDUSTRIJSKO ULJE - ULJE ZA KLIZNE STAZE

Dinara Oil Klizol

Dinara Oil Klizol - su ulja za podmazivanje horizontalnih i vertikalnih kliznih staza u uslovima malih brzina i velikih opterećenja bez pojave STIK-SLIP-a. Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO ,VG 32,VG 46,VG 68,VG 100, VG150, VG 220.

Prednosti:
  • dobra termička i oksidaciona stabilnost;
  • odlična mazivost, dobra prionljivost za kontaktne površine;
  • dobra antikoroziona i adheziona svojstva;
  • visoka hidrolitička stabilnost, istovremeno smanjenje trenja i habanja;
Nivo kvaliteta:

SRPS ISO 6743/4 ISO-L-HG, SRPS ISO 6743-13 (L-GA), CINCINATI MILACRON P-47, P-50,P-53, ISO 11158 HG

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 32 VG 46 VG 68 VG 100 VG 150 VG 220
Kinematička viskoznost na 40 ºC mm²/s 32 46 68 100 150 220 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 100 95 95 95 90 90 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja,COC ºC 210 215 220 220 220 230 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -23 -20 -20 -18 -15 -12 SRPS ISO 3016
Primena:

Dinara Oil Klizol nižih viskozitetnih gradacija (ISO VG 32,46,68) su namenjeni za podmazivanje horizontalnih kliznih staza , a viših gradacija (ISO VG 100, 150,220) za podmazivanje vertikalnih kliznih staza . Ova ulja se koriste za podmazivanje kliznih površina i hidraulike u kombinovanim sistemima, za podmazivanje visoko preciznih numeričkih mašina, vretena, umereno opterećenih pužnih prenosnika, hidrauličnih pumpi i drugih kliznih elemenata kod alatnih mašina i industrijskih sitema.

Skladištenje:

Dinara Oil Klizol čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
    x 2 kom x x x