top

Tehničke informacije o proizvodu

MOTORNO ULJE ZA PUTNIČKA VOZILA

Dinara Oil Klasik D SAE 15W-40

Dinara Oil Klasik D SAE 15W-40 - su mineralna multigradna motorna ulje, namenjena za podmazivanje svih tipova brzohodnih dizel motora, sa i bez turbo punjenja koji rade u normalnim i teškim uslovima eksploatacije.
KLASIK D SAE 20W50 se preporučuje kod motora kod kojih je povećana potrošnja ulja.

Prednosti:
  • osigurava pouzdan rad motora pri normalnim uslovima eksploatacije;
  • smanjuje habanje motora, stvaranja taloga i lakova čime obezbeđuje čistoću motora;
  • efikasno štite motor od korozije;
Nivo kvaliteta:

API CF/SF, CCMC D2 MIL-L-2104C, MB228.0, MAN 270;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
15W-40 20W-50
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,88 0,89 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ºC mm²/s 14,5 18,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 135 130 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja,COC ºC 220 230 SRPS ISO 2592
Tačka stinjavanja ºC -35 -27 SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN) mgKOH/g 9 9 SRPS ISO 3771
Primena:

Dinara Oil Klasik D SAE 15W-40 su motorna ulja namenjena za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila starijih klasičnih konstrukcija koji rade pri normalnim i teškim uslovima eksploatacije.

Zamena ulja se vrši prema datoj preporuci proizvođača vozila, a uobičajna je preporuka zamena na 10 000 km.

Skladištenje:

Dinara Oil Klasik D SAE 15W-40 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
    x 2 kom x x x