top

Tehničke informacije o proizvodu

INDUSTRIJSKO ULJE - ULJE ZA TERMIČKU OBRADU METALA

Dinara Oil Kaliol

Dinara Oil Kaliol - su mineralna ulja za kaljenje prilagođena specifičnim uslovima termičke obrade metala. Korišćenjem ovih ulja postiže se ravnomerno hlađenje okaljenog proizvoda bez deformacije oblika uz poboljšanje strukture metala.
Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 22,VG 32,VG 68 VG 100, VG 220.

Prednosti:
  • visoka oksidaciona i termička stabilnost;
  • visoka tačka paljenja i mala isparljivost uz odsustvo koksa;
Nivo kvaliteta:

SRPS 6743-14, ISO-L-U

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 22 VG 32 VG 68 VG 100 VG 220
Kinematička viskoznost na 40 ºC mm²/s 22 32 68 100 220 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 100 100 95 95 90 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 190 210 220 220 230 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -20 -20 -20 -18 -15 SRPS ISO 3016
Primena:

Dinara Oil Kaliol se zavisno od viskozne gradacije koriste za kaljenje niskolegiranih čelika, Mn-Si čelika za opruge, čelika za kotrljajne ležajeve, čelika za cementaciju, alatnih i konstrukcionih delova od nelegiranih, niskolegiranih i visokolegiranih čelika.

Skladištenje:

Dinara Oil Kaliol čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
        x x