top

Tehničke informacije o proizvodu

INDUSTRIJSKO ULJE - PROCESNO ULJE GUM

Procesno Ulje Gum

Procesno Ulje Gum - su procesna ulja mineralne osnove koja se koriste u slučajevima gde se zahteva ova vrsta ulja kao što su proizvodnja guma, sekundarni omekšivači sintetičkog kaučuka i PVC-a. Proizvode se u viskoznim gradacijama: ISO VG 32, VG 100, VG 200.

Prednosti:
  • dobra kompatibilnost sa prirodnim i sintetičkim polimerima;
  • dobra rastvorljivost punioca;
  • skraćuju vreme proizvodnje guma;
  • sprečava starenje elastomera;
Nivo kvaliteta:

SRPS ISO 6743-10 (L-Y),Proizvođačka specifikacija

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
GUM 150 GUM 100 GUM 220
Kinematička viskoznost na 40 ºC mm²/s 32 100 200 SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC ºC 190 200 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -20 -15 -10 SRPS ISO 3016
Primena:

Procesno Ulje Gum 150 se koristi kao sekundarni omekšivač sintetičkog kaučuka i PVC-a, kao omekšivač pri regeneraciji starih guma, za čišćenje i ispiranje mašinskih elemenata, u staklenoj industriji za premazivanje kalupa, za podmazivanje istrumenata, ležajeva i vratila izloženih velikim brzinama i malim opterećenjima.
Procesno Ulje Gum 100, Procesno Ulje Gum 200 se koriste u industriji gume kao omekšivači u proizvodnji pneumatika, za poboljšanje obradivosti pri mešanju, istezanju i mlevenju gume i kao omekšivači za sintetički kaučuk.

Skladištenje:

Procesno Ulje Gum čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
        x x