top

Tehničke informacije o proizvodu

MAZIVA MAST - GRAFITNA MAST

Grafitna Z mast

Grafitna Z mast - je maziva mast na bazi kalcijumovog sapuna, specijalno odabranih mineralnih ulja visokog kvaliteta, aditiva i čvrstog dodatka - grafita što joj obezbeđuje odlične funkcionalne karakteristike i u prisustvu vode i vodene pare.

Prednosti:
  • odlična mehanička i koloidna stabilnost;
  • odlična prionljivost i EP svojstva obezbeđuju sigurnost podmazivanja sklopova i u teškim uslovima eksploatacije;
  • veoma otporna na ispirajuće dejstvo vode i vlage;
Nivo kvaliteta:

ISO 6743-9; DIN 51825; DIN 51502; SRPS B.H3.661;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled, boja - Homogena, crna mast vizuelno
NLGI konzistencija - 2 -
Penetracija na 25 ºC posle 60 ciklusa mm/10 255 SRPS ISO 2137
Tačka kapanja ºC 175 SRPS ISO 2176
Temperaturni interval primene ºC - 20 (- 30) do + 60 -
Klasifikacija po ISO -u - L-XB AHB 2 -
Klasifikacija po DIN-u - OGF2G - 20 -
Primena:

Grafitna Z mast se preporučuje za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, kliznih staza, vođica, zglobova, otvorenih zupčastih prenosnika, čeličnih užadi, odbojnika železničkih vagona i drugih mazivih sklopova koji rade pri povećanim opterećenjima, manjim brzinama i umerenim radnim temperaturama, posebno u uslovima izrazitog uticaja vode i vlage.

Skladištenje:

Grafitna Z mast čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
0,4kg 0,8kg 4kg 15kg 17kg 180kg
x 30 kom x 8 kom       x