top

Tehničke informacije o proizvodu

ULJE ZA MEHANIČKE MENJAČE I DIFERENCIJALE

Dinara Oil Getribe Oil GL-5 SAE 90, SAE 80W90, SAE 140, SAE 85W140

Dinara Oil Getribe Oil GL-5 SAE 90, SAE 80W90, SAE 140, SAE 85W140 - su visokokvalitetna hipoidna ulja mineralne osnove za podmazivanje mehaničkih menjača i diferencijala teško opterećenih komercijalnih vozila.
Obezbeđuju dobro podmazivanje i podnošenje opterećenja u svim uslovima eksploatacije.

Prednosti:
  • podnošenje visokih pritisaka i udarnih opterećenja;
  • dobra oksidaciona i termička stabilnost;
  • dobra zaštita od korozije;
  • dug radni vek opreme;
  • odsustvo pojave pene, i neutralnost prema svim zaptivnim materijalima;
Nivo kvaliteta:

API GL-5, MIL-L-2105D.

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
SAE 90 SAE 80W90 SAE 85W40 SAE 140
Gustina na 15 ºC g/cm³ 0,90 0,89 0,89 0,91 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ºC mm²/s 17,5-19,5 15-18 26 25-28 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 95 110 100 90 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja,COC ºC 220 220 240 250 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -21 -20 -21 -15 SRPS ISO 3016
Primena:

DINARA OIL GETRIBE OIL SAE 90 GL-5su visokokvalitetno hipoidno monogradno ulje mineralne osnove za podmazivanje zupčastih prenosnika snage i kretanja opterećenih komercijalnih vozila i drugih mašina koji su izloženi ekstremnim pritiscima i udarnim opterećenjima. Takvi sklopovi su menjači sa hipoidnim zupčanicima, pužne osovine, diferencijali i slične transmisije koji u svojim sklopovima nemaju delove od obojenih metala.
DINARA OIL GETRIBE OIL SAE 80W 90 GL-5 je multigradno ulje mineralne osnove koje se preporučuje za zupčaste prenosnike koji rade u najtežim radnim uslovima.
DINARA OIL GETRIBE OIL SAE 140 GL-5, SAE85W140 se preporučuju za podmazivanje teško opterećenih osovina kamiona, autobusa, građevinske i poljoprivredne mehanizacije i drugih terenskih vozila.

Skladištenje:

Dinara Oil Getribe Oil GL-5 SAE 90, SAE 80W90, SAE 140, SAE 85W140 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 5L 10L 20L 200L 1000L
x 15 kom x 3 kom x 2 kom x x x