top

Tehničke informacije o proizvodu

TEČNOST ZA KOČNICE

D-R-4 (DOT 4)

D-R-4 (DOT 4) - je sintetička tečnost za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje i hidraulične komande spojnica motornih vozila. Ispunjava zahteve za kočionu tečnost visokog kvaliteta koja garantuje sigurnost u vožnji.

Prednosti:
  • povećana pouzdanost kočenja u svim uslovima;
  • dug radni vek kočionih sistema;
Nivo kvaliteta:

ISO 4925, SAE J 1703 i SAE J 1704 , FMVSS 116 DOT-4, SRPS H.Z2.100 tip 2;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15ºC g/cm³ 1,04-1,09 ASTM D 4052
Tačka ključanja suve tečnosti, min. ºC 260 SRPS H.Z8.062
Vlažna tačka ključanja, min. ºC 165 SRPS H.Z8.063
PH -vrednost - 7,0-11,5 SRPS H.Z8.064
Kinematička viskoznost na - 40ºC,max. mm²/s 1400 SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100ºC mm²/s 1,5 SRPS ISO 3104
Primena:

D-R-4 (DOT 4) sintetička kočiona tečnost koja se koristi za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje motornih vozila svih vrsta: putničkih,teretnih,poljoprivrednih,građevinskih i drugih mašina kod kojih su kočioni sistemi slične konstrukcije i kod kojih je propisana tečnost kvalitetnog nivoa DOT 4.
Može se primeniti i kod hidrauličnih prenosnih mehanizama za kočenje i u hirauličnim komandama spojnica motornih vozila kod kojih su zaptivni i spojni elemnti izrađeni od prirodne gume ili od sintetičkog stiren- butadien kaučuka. Ne sme se mešati sa kočionim tečnostima proizvedenih na bazi mineralnih ulja.

Skladištenje:

D-R-4 (DOT 4) čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
0,25kg 0,5kg 1L 10L 220kg 1050kg
x 30 kom x 20 kom     x x