top

Tehničke informacije o proizvodu

TEČNOST ZA PRANJE VETROBRANSKOG STAKLA

Dinarko Sjaj-26ºC

Dinarko Sjaj-26ºC - je deterdžentna tečnost niske tačke mržnjenja, na bazi alkohola i odgovarajućih aditiva, za punjenje sistema za pranje i čišćenje vetrobranskog stakla, farova i drugih staklenih površina motornih vozila.

HEMIJSKI SASTAV:
Prednosti:
  • olakšava otklanjanje i sprečava stvaranje leda na staklenim površinama;
  • daje sjaj staklenim površinama;
  • ne oštećuje gumene i obojene delove vozila;
  • primenjiv u svim klimatskim uslovima (u letnjim uslovima može da se koristi razblažen vodom)
Nivo kvaliteta:

proizvođačka specifikacija;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled - Žuta tečnost vizuelno
Gustina na 20ºC g/cm³ 0,97 SRPS EN ISO 3675
Tačka paljenja, COC ºC -  
PH –vrednost - 8,0 – 9,5 SRPS H.Z8.052
Tačka mržnjenja ºC -26 SRPS H.Z8.053
Primena:

Dinarko Sjaj-26ºC je tečnost na bazi alkohola, za pranje staklenih površina motornih vozila u zimskim uslovima, a može razređen vodom da se koristi i u letnjem periodu. Efikasno i brzo uklanja zaprljanja i ostatke od insekata u letnjem periodu. Prijatnog je mirisa, nema negativno delovanje na boju, gumu i plastiku.

Skladištenje:

Dinarko Sjaj-26ºC čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 2L 3L 5L 20L 200L 1000L
x 15 kom x 9 kom   x 4 kom