top

Tehničke informacije o proizvodu

ULJE ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE - ZA AUTOMATSKU TRANSMISIJU

Dinara Oil ATF II D

Dinara Oil ATF II D - je visokokvalitetno mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisionih sistema, servo i hidrauličnih upravljača za koje je preporučeno ulje kvalitetnog nivoa GM DEXRON II.

Prednosti:
  • dobra termička i oksidaciona stabilnost, stabilna viskoznost;
  • dobra zaštita od korozije;
  • odlične niskotemperaturne osobine;
  • odlične antihabajuće osobine i kontrolisane frikcione osobine;
  • ne penuša i ima izvanrednu sposobnost izdvajanja vazduha;
Nivo kvaliteta:

GM DEXRON IID ; MB 236. 7; MAN 339-D; VOIT G 607(H55.6335.36); ALLISON C-4; CATERPILLAR TO-2; ZF TEML 09/11/14.

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,87 SRPS EN ISO 3675
Boja - crvena Vizuelno
Kinematička viskoznost na 40 ºC mm²/s 37 SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100 ºC mm²/s 7,1-7,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 160-170 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja,COC ºC 210 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -42 SRPS ISO 3016
Primena:

Dinara Oil ATF II D je vrhunsko višenamensko transmisiono ulje za prenos snage i podmazivanje automatskih menjača, servo upravljača i pretvarača obrtnog momenta kod motornih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina i druge opreme. Može se koristiti i kod hidrauličnih upravljača, hidrauličnih spojnica i hidrauličnih transmisionih sistema gde je proizvođač propisao ulje nivoa kvaliteta GM Dexron II D.

Skladištenje:

Dinara Oil ATF II D čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
0,5L 1L 2L 5L 10L 20L 200L 1000L
  x 15 kom     x 2 kom   x x