top

Tehničke informacije o proizvodu

TEČNOST ZA MOTORNA VOZILA

Dinara Oil Demi voda

Dinara Oil Demi voda - je prečišćena voda od gasova, soli, kiselina, baza, metalnih oksida i nekih rastvorenih organskih materija. Primenjuje se u industriji, transportu, mehanizaciji, laboratoriji i domaćinstvu.

Nivo kvaliteta:

SRPS ISO 3696, Proizvođačka specifikacija;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled na 20ºC - bistro vizuelno
Električna provodljivost, 25ºC µS/cm < 5 na aparatu
Ukupna tvrdoća vode min. odH < 0,1 GDC – H6
pH –vrednost , 25ºC - 7 SRPS H.Z8.052
Primena:

Dinara Oil Demi voda se primenjuje se u industriji, transportu, mehanizaciji, laboratoriji i domaćinstvu. U industriji se koristi kao sredstvo za hlađenje i zagrevanje, sredstvo za ispiranje, sirovina za proizvodnju mnogih hemijskih proizvoda itd. Demi voda se može koristiti za punjenje akumulatora, rashladnih sistema vozila, pegli, inhalatora i svuda gde se zahteva demineralizovana voda.

Skladištenje:

Dinara Oil Demi voda čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 2L 5L 10L 20L 200L 1000L
x 15 kom x 9 kom x 4 kom