top

Tehničke informacije o proizvodu

INDUSTRIJSKA ULJA - CIRKULACIONO ULJE

Dinara Oil Cirkol

Dinara Oil Cirkol - su mineralna ulja parafinske osnove, dobre oksidacione stabilnosti i antikorozionih svojstava uz odsustvo penjenja. Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 15,VG 22,VG 32,VG 46,VG 68,VG 100,VG 220,VG 320,VG 460.
Ulja niže viskoznosti se koriste za podmazivanje brzohodnih vretena, preciznih brusilica i vretena u tekstilnoj industriji. Ulja više viskoznosti se koriste za podmazivanje cilindara parnih mašina, srednje opterećenih zupčastih prenosnika, reduktora i ležaja gde se ne zahtevaju ulja sa EP svojstvima.

Prednosti:
  • dobra sposobnost izdvajanja vode i vazduha, ne penušaju;
  • dobra oksidaciona stabilnost;
  • obezbeđuju dobru zaštitu od korozije i rđe;
Nivo kvaliteta:

SRPS ISO 6743/2 ISO -L-F, DIN 51524/1;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica TIPIČNE VREDNOSTI CIRKOL- Metode ispitivanja
15 22 32 46 68 100 200 320 460
Kinematička viskoznos na 40ºC mm²/s 15 22 32 46 68 100 220 320 460 SRPS ISO3104
Indeks viskoznosti - 95 95 95 90 90 90 90 90 90 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja,COC ºC 180 190 210 215 220 220 230 240 250 SRPS EN 2592
Tačka stinjavanja mg -21 -21 -21 -20 -20 -12 -9 -6 -6 SRPS ISO 3016
Primena:

Dinara Oil Cirkol - ulja niže viskoznosti se koriste za podmazivanje brzohodnih vretena, preciznih brusilica i vretena u tekstilnoj industriji. Ulja više viskoznosti se koriste za podmazivanje cilindara parnih mašina, srednje opterećenih zupčastih prenosnika, reduktora i ležaja gde se ne zahtevaju ulja sa EP svojstvima.

Skladištenje:

Dinara Oil Cirkol čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 2L 5L 10L 20L 200L 1000L
      x 2 kom x x x