top

Tehničke informacije o proizvodu

FLUIDI ZA HIDRODINAMIČKE PRENOSNIKE

Dinara Oil Cat fluid TO-4 SAE 10W, SAE 30, SAE 50

Dinara Oil Cat fluid TO-4 SAE 10W, SAE 30, SAE 50 - ulja su specijalna ulja za hidrodinamičke prenosnike, hidraulične reduktore, regulacione spojnice i pretvarače obrtnog momenta a namenjena su za teške rudarske, građevinske i druge mašine kod kojih se zahteva ulje koje zadovoljava specifikacije Alison C-4 i Caterpillar TO-4.
CAT FLUID TO-4 ulja obezbeđuju bolju zaštitu od habanja u poređenju sa fluidima kvalitetnog nivoa Alison C-3 i Caterpillar TO-2.

Nivo kvaliteta:

CATERPILLAR TO-4, ALISON C-4, KAMATSU KES 07.868.1, ZF TE-ML 3; ZF TE-ML 1, EATON.

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
SAE 10W SAE 30 SAE 50
Gustina na 15 ºC g/cm³ 0,87 0,88 0,90 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ºC mm²/s 5,7-7,0 9,5-11,5 18-20 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 140 125 110 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja,COC ºC 200 220 240 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -39 -25 -18 SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN) mgKOH/g min 7 min 7 min 7 SRPS ISO 3771
Primena:

Dinara Oil Cat fluid TO-4 SAE 10W, SAE 30, SAE 50 se preporučuju za transmisioni sistem, zadnji pogon i mokre kočnice za Caterpilar teška teretna vozila i opremu za koju je preporučeno mazivo sa nivoom preformansi TO-4, API CD/TO-2 (ne preporučuje se za podmazivanje motora). Ova ulja su posebno pogodna za hidraulučni sistem na opremi za teške uslove rada Caterpillar i Allison.

Skladištenje:

Dinara Oil Cat fluid TO-4 SAE 10W, SAE 30, SAE 50 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 2L 5L 10L 20L 200L 1000L
      x x x x