top

Tehničke informacije o proizvodu

BAZNA ULJA

Brajštok BS 80

Fizičko-hemijske karakteristike:
Osobine Rezultat Metode ispitivanja
Gustina na 15ºC, g/m³ 0,9 ISO 12185
Viskoznost na 100ºC, mm2/s 28-30 ISO 3104
Viskoznost na 40ºC, mm2/s 440-500 ISO 3104
Indeks viskoznosti >80 ISO 2909
Tačka paljenja ºC, min 260 ISO 2592
Tačka tečenja ºC, max -9 ISO 3016
Boja, max 6 ISO 2049
Sadržaj sumpora , %(m/m), max 1,4 EN ISO 8754