top

Tehničke informacije o proizvodu

ULJE ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE
- ZA AUTOMATSKU TRANSMISIJU

Dinara Oil ATF-A

Dinara Oil ATF-A - je mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisionih sistema motornih vozila, poljoprivredne i građevinskie mehanizacije za koje se preporučuje ulje kvalitetnog nivoa ATF tip A suffix A.

Prednosti:
  • dobra zaštita od korozije;
  • odlične niskotemperaturne osobine;
  • odlične antihabajuće osobine;
Nivo kvaliteta:

GM ATF Type A Suffix A, MB 236.2, DD ALLISON C-3, VOITH, MAN 339 typ A, ZF TEML 14.

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,87 SRPS EN ISO 3675
Boja - crvena Vizuelno
Kinematička viskoznost na 40 ºC mm²/s 37 SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100 ºC mm²/s 7 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 150 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja,COC ºC 210 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -36 SRPS ISO 3016
Primena:

Dinara Oil ATF-A je namenjeno za podmazivanje automatskih, transmisionih i hidrauličnih prenosnika i servo uređaja. Koristi se za hidraulične upravljače, spojnice, transmisione sisteme, za servo upravljače i pretvarače obrtnog momenta kod teških motornih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina kod kojih su propisana ulja koja zadovoljavaju specifikaciju GM ATF type A suffix A.

Skladištenje:

Dinara Oil ATF-A čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
0,1L 0,25L 0,5L 1L 2L 5L 10L 20L 200L 1000L
    x 20 kom x 15 kom   x 3 kom x 2 kom   x x