top

Tehničke informacije o proizvodu

RASHLADNA TEČNOST

Dinara Oil Antifriz 100 Long Life G-12/G12+

Dinara Oil Antifriz 100 Long Life G-12/G12+ - je tečnost namenjena za punjenje rashladnih sistema sa vodenim hlađenjem kod automobila vodećih svetskih proizvođača: mercedesa, volkswagena (G-12+) GM-a i komercijalnih vozila SCANIA, MAN itd. (bez nitrita, amina , fosfata, borata i silikata).

Prednosti:
  • odlično štiti od korozije, rđe i kavitacije;
  • obezbeđuje poboljšanu zaštitu aluminijuma;
  • inertan prema zaptivnim materijalima - ne oštećuje zaptike i creva rashladnog sistema;
  • period zamene do 5 godina;
Nivo kvaliteta:

SRPS H.Z2.010, tip 1; BS 6580; ASTM D 3306; MAN 324-SNF, MB 325.3, PORSCHE , MTU MTL 5048, CUMMINS IS/N 14, ,VW TL 774-D/F;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 20ºC g/cm³ 1,12-1,14 ASTM D 1122
Boja - crvena Vizuelno
Tačka ključanja, min. ºC 170 SRPS H.Z8.058
Korozija metala u staklenom aparatu mg zadovoljava SRPS H.Z8.056
PH –vrednost , razređen vodom 1:1 - 8,1-9,0 SRPS H.Z8.052
Tačka mržnjenja, razređen vodom 1:1 min. ºC -37 SRPS H.Z8.053
Primena:

Dinara Oil Antifriz 100 Long Life G-12/G12+ je namenjen za punjenje rashladnih sistema sa vodenim hlađenjem kod automobila vodećih svetskih proizvođača: mercedesa, volkswagena (G-12+) GM-a i komercijalnih vozila SCANIA, MAN itd. Posebno se preporučuje za zaštitu aluminijskih hladnjaka. Štiti rashladne sisteme od smrzavanja i pregrejavanja, od korozije i stvaranja naslaga kamenca. Period zamene u sistemu je 5 godina ili 50 000km. Pre upotrebe treba ga razrediti vodom, prema željenoj temperaturi zaštite od smrzavanja, kao što je navedeno u tabeli:

Antifriz 100 long life G-12, % Voda, % Tačka mržnjenja, ºC
50 50 -38
45 55 -30
35 65 -18
Skladištenje:

Dinara Oil Antifriz 100 Long Life G-12/G12+ čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 2L 5L 10L 20L 220kg 1000L
x 15 kom   x 3 kom x 2 kom x x x