top

Tehničke informacije o proizvodu

RASHLADNA TEČNOST

Dinara Oil Antifriz Dinarko 40%

Dinara Oil Antifriz Dinarko 40% - je tečnost za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila od smrzavanja i korozije, na bazi monoetilenglikola (MEG). Radi se o gotovom proizvodu koji se sipa u hladnjak bez razblaženja i pruža zaštitu do -38ºC.

Prednosti:
  • odlično štiti od korozije, rđe i kavitacije;
  • dobro svojstvo prenošenja toplote, ne penuša;
  • inertan prema zaptivnim materijalima – ne oštećuje zaptivke i creva rashladnog sistema;
Nivo kvaliteta:

SRPS H.Z2.010, tip 3; BS 6580; ASTM D 3306; AFNOR NF R 15-601; SAE J 1034;

Fizičko-hemijske karakteristike:
Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 20ºC g/cm³ 1,06-1,08 SRPS EN ISO 3675
Boja - plava Vizuelno
Tačka ključanja, min. ºC 110 SRPS H.Z8.058
Korozija metala u staklenom aparatu mg zadovoljava SRPS H.Z8.056
PH –vrednost - 7,5-8,5 SRPS H.Z8.052
Tačka mržnjenja ºC -38 SRPS H.Z8.053
Primena:

Dinara Oil Antifriz Dinarko 40% je se primenjuje za punjenje otvorenih i zatvorenih sistema motora sa vodenim hlađenjem i za centralno grejanje. Štiti rashladne sisteme od smrzavanja i pregrejavanja, od korozije i stvaranja naslaga kamenca. Period zamene u sistemu je 2 godine ili 50 000 km.

Skladištenje:

Dinara Oil Antifriz Dinarko 40% čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje:
1L 2L 5L 10L 20L 220kg 1000L
x 15 kom   x 3 kom x 2 kom x x x